Privacy and security policy for online applications

BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT ROMANIA (“BNER”) processes personal data collected from people who visit our website in accordance with European Union regulations, national laws on data protection and security in Romania and the data security and Privacy Policy of bandainamcoent.ro.

Thank you for your interest in the promoted online available positions and we assure you that we pay great importance to protecting the data of applicants, employees, professionals and contract partners.

This privacy policy provides information on how BNER uses the data collected from users visiting the bandainamcoent.ro vacancies announcement section.

Please read the information below, including the Terms of Use and the Security and Privacy Policy of bandainamcoent.ro, before submitting your personal information.

 

Why we need to collect data?

If you want to apply online, i.e. on https://www.bandainamcoent.ro/careers or by e-mail, to be part of our BNER team, you need to provide us with some information about you. We assure you that we will treat your data with the utmost privacy. The data you enter here will be processed, redirected to the BNE Group and used only for the selection of candidates.

 

How do we use the information you send us?

If you apply to become part of the BNER team, we will collect, use and store personal data provided in relation with the recruitment and employment process for legitimate purposes and as a pre-contractual stage. For example, we will check if you have the required qualifications to help and complete our team.

After submitting your application online, we will send you a confirmation email. When registering your application, you agree to be contacted and receive written and/or telephone information during the processing of your application. Please note that your data will be accessed by people responsible for recruiting new BNER company members, as well as people in the BNE Group departments in Bucharest or abroad related to the job you have been applying for.

The BNER may use personal data to check your previous experience throughout the application and employment process.

BNER promotes and guarantees equality of rights, therefore we are looking for the best partners irrespective of race, ethnic origin, sex, religion or belief, disability, age or sexual orientation. We do not process sensitive information, such as political or religious beliefs, race, and criminal records, unless this is absolutely necessary and legally binding. Please do not send us sensitive, confidential or business information of your current or previous employers.

Personal data is stored on secure servers within the EU and can be retained throughout the employment contract, as well as for some time after its termination, according to the legislation. We do not have the right to retain your personal data except for the time it is required for the purpose we initially requested or if you have given us permission to keep it (e.g. for future vacancies).

 

How can you exercise your rights?

We remind you that you have legal rights under the privacy and security of personal data policy, as we have also informed you in the Privacy Policy and Security Policy for bandainamcoent.ro personal data at point 5, and we will provide you with support and assistance in the exercise of these rights.

 

Rectification and erasure

You can edit, correct, transfer and delete your application at any time by contacting the responsible person in our company via email at dp@bandainamcoent.ro; we will be happy to assist you and respond to your request.

If you want your personal data to be erased, we will comply with each situation in accordance with our internal regulations and the applicable legal requirements. Please note that there are cases in which we may be unable to delete them because the law prohibits us or we have to keep them for record keeping or archiving purposes.

Personal data is deleted in up to 3 years after the completion of the application processing. If a contract is concluded following your application, your data is saved and used in accordance with our legal obligations and for standard administration and organization purposes, according to the relevant data protection guidelines and in compliance with the hiring process. Of course, you can withdraw your candidacy or ask, at any time, that your personal data be erased.

 

Security

Personal data security is very important to us. We have implemented physical, electronic and administrative procedures and periodically update them to safeguard the information we collect. Access to your personal data is only granted to employees who are required to carry out duties that subject to privacy requirements.

 

Approval

By submitting your application, you confirm that you have read and accepted the privacy policy regarding the processing and use of your personal data by the BNER.

By sending your application, you confirm that all the details you have provided are correct and you accept to be contacted by our representatives.

We thank you for investing time and attention to be informed about our privacy policy and we are looking forward to welcoming you in our team.

 

##################################################################################################################

##################################################################################################################

Versiunea in limba română

Politica de confidentialitate si securitate pentru candidaturile online

BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT ROMANIA (”BNER”) prelucrează datele personale colectate de la persoanele care ne accesează site-ul web în conformitate cu regulamentele Uniunii Europene, cu legile naționale referitoare la protecția și securitatea datelor din România și cu Politica de confidentialitate si securitate a datelor cu caracter personal a bandainamcoent.ro.

Mulțumim pentru interesul acordat posturilor noastre disponibile promovate online și vă asigurăm că acordăm importanță deosebită protejării datelor candidaților, angajaților, profesioniștilor și ale partenerilor contractuali.

Această politică de confidențialitate oferă informații despre modul în care BNER folosește datele colectate de la utilizatorii care vizitează secțiunea cu anunțuri de angajare a site-ului bandainamcoent.ro.

Vă rugăm să citiți informațiile de mai jos, inclusiv Termenii de utilizare și Politica de confidentialitate si securitate a datelor cu caracter personal a bandainamcoent.ro, înainte să ne trimiteți datele voastre personale.

 

De ce trebuie să colectăm date?

Dacă doriți să candidați online, adică pe pagina https://www.bandainamcoent.ro/careers sau prin e-mail, pentru a face parte din echipa BNER/noastră, trebuie să ne transmiteți câteva informații despre dvs. Vă asigurăm că vom trata datele dvs. cu maximă confidențialitate. Datele pe care le introduceți aici vor fi procesate, redirecționate în cadrul Grupului BNE și utilizate numai în scopul selectării candidaților.

 

Ce facem cu informațiile pe care ni le comunici?

În cazul în care candidați pentru a face parte din echipa BNER vom colecta, utiliza și stoca datele cu caracter personal oferite în legătură cu procesul de recrutare și angajare, în scopuri legitime și ca etapă prealabilă încheierii unui contract. De exemplu, vom verifica dacă dețineți calificările corespunzătoare pentru a ajuta și completa echipa noastra.

După depunerea online a candidaturii, vă vom trimite un e-mail de confirmare. La înregistrarea candidaturii, vă exprimați acordul de a fi contactat și de a primi informații în scris și/sau telefonic în cadrul procesării candidaturii dvs. Rețineți că datele dvs. vor putea fi accesate de către persoanele responsabile cu recrutarea de noi membrii in cadrul companiei BNER, precum și de persoanele din departamentele Grupului BNE din București sau străinătate care au legătură cu postul pentru care ați candidat.

BNER poate folosi datele cu caracter personal pentru a verifica experiența  anterioară în cadrul procedurilor de procesare a candidaturii de angajare.

BNER promovează și garantează egalitatea în drepturi astfel că sunt căutați cei mai buni parteneri indiferent de de rasă, origine etnică, sex, religie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Nu prelucrăm informații sensibile, cum ar fi credințele politice sau religioase, rasa și cazierul judiciar, cu excepția cazurilor în care acest lucru este absolut necesar și obligatoriu din punct de vedere legal. Vă rugăm să nu ne trimiteți informații sensibile, confidențiale sau secrete de afaceri ale angajatorilor dvs. actuali sau anteriori.

Datele cu caracter personal sunt stocate pe servere securizate în interiorul UE și pot fi păstrate pe durata contractului de muncă, precum și un anumit timp după încetarea acestuia, conform legislației. Nu avem dreptul să păstrăm datele dvs. cu caracter personal decât pentru perioada în care sunt necesare în scopul pentru care le-am solicitat inițial sau dacă ne-ați dat acordul să le păstrăm (de ex., pentru posturi vacante viitoare).

 

Cum vă puteți exercita drepturile?

Vă reamintim că beneficiați de drepturi legale în materie de confidențialitate și securitate a datelor personale, așa cum v-am informat și în Politica de confidentialitate si securitate a datelor cu caracter personal a bandainamcoent.ro la punctul 5 și vă vom oferi sprijin și asistență în exercitarea acestor drepturi.

Corectarea și ștergerea

Puteți să editați, corectați, transferați și ștergeți candidatura în orice moment contactând persoana responsabilă din cadrul companiei noastre prin e-mail, la adresa dp@bandainamcoent.ro; vom fi bucuroși să vă oferim asistență și să răspundem solicitării dvs.

În cazul în care doriți ca datele personale să fie șterse ne vom conforma în raport de fiecare situație potrivit prevederilor interne, cerințelor legale  aplicabile. Rețineți că sunt cazuri în care putem fi în imposibilitate să le ștergem pentru că legea ne interzice sau suntem nevoiți  să le păstrăm în scopul evidenței ori arhivării.

Datele personale sunt șterse la cel mult 3 ani după finalizarea procesării candidaturii. Dacă în urma candidaturii dvs. se încheie un contract, datele dvs. sunt salvate și utilizate conform obligațiilor noastre legale și în scopuri de administrare și organizare standard, conform îndrumărilor relevante de protecție a datelor și adecvat procesului de angajare. Desigur, puteți să vă retrageți candidatura sau să solicitați, în orice moment, ștergerea datelor personale.

Securitatea

Securitatea datelor personale este foarte importantă pentru noi. Am implementat proceduri fizice, electronice și administrative și le actualizăm periodic pentru a proteja informațiile pe care le colectăm. Accesul la datele dvs. personale este acordat numai angajaților cărora le este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu care au obligații de a respecta confidențialitatea. 

Aprobarea

 Trimițând candidatura, confirmați că ați citit și acceptat informațiile privind politica de confidențialitate cu privire la procesarea și utilizarea datelor dvs. personale de către BNER.

 Prin transmiterea candidaturii confirmați că toate detaliile oferite de dvs. sunt corecte și acceptați să fiti contactați de reprezentanții nostri.

Vă multumim că ați investit timp și atenție pentru a fi informați privind confidențialitatea și vă așteptăm în echipa noastră!