Politica de confidentialitate si securitate a datelor cu caracter personal  bandainamcoent.ro

       Aceste informatii au fost actualizate conform dispozitiilor din Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (GDPR) si au scopul de crestere a nivelului de protectie a datelor personale si de creare a unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date.

 

INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT ROMANIA SRL, detinatorul site-ului bandainamcoent.ro (operatorul) are obligația de a administra în conditii de siguranța si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care utilizatorii le pot furniza.

1. Ce sunt datele personale? Orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (adică o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare – nume, adresă, număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

2. Ce este prelucrarea?  Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

3. Ce date personale colectam si pentru ce? bandainamcoent.ro colectează datele personale primite în mod direct de la dvs. ca urmare a solicitarii de informatii, a transmiterii unui mesaj prin completarea formularelor de pe site sau a transmiterii datelor necesare procesului de aplicare la un job disponibil ca urmare a publicarii anunturilor de recrutare pe site.  Pot fi colectate unele sau mai multe date, dupa caz, din urmatoarele:

Date de identificare și contact

 • Nume și prenume – pentru comunicarea intre noi, pentru procesul aferent recrutarii  viitorilor angajati ori pentru incheierea unui contract de munca sau comercial.
 • Adresa de email – pentru comunicare electronică, pentru transmiterea și primirea de documente necesare desfășurării colaborării.
 • Număr de telefon – pentru comunicare flexibilă și rapida.
 • Alte date de identificare din cartea de identitate (adresa, serie/număr buletin, cod numeric personal, detalii de plată) necesare procedurilor legale privind incheierea unui contract.

Date profesionale

 • Loc de muncă, poziție, vechime, experiența profesionala, studii (necesare doar în cazul participării la procesul de recrutare, adresate doar anumitor categorii de utilizatori și la care pot participa doar cei care îndeplinesc anumite criterii de specialitate).

Date angajare

 • Sunt date specifice, colectate numai în relație cu angajații sau colaboratorii noștri în scopul întocmirii și semnării contractului de muncă/colaborare și a prevederilor legale în domeniul muncii.

Datele transmise in vederea aplicarii la un job disponibil conform anunturilor de recrutare publicate pe site sau ca urmare a transmiterii datelor voastre (cv-uri, scrisori de intentie si altele asemenea) sunt prelucrate in temeiul incheierii unui contract si a etapelor de selectie, examinare a candidatilor si negocierilor prealabile incheierii unui contract de munca sau a unei colaborari. Aceste date sunt pastrate pe servere securizate amplasate in UE si pot fi stocate timp de trei ani. Mai multe informatii despre Politica de confidentialitate si securitate pentru candidaturile online la posturile oferite de Bandai Namco Entertainment Romania prin site-ul bandainamcoent.ro gasiti aici .

Diverse

 • Mesaje/ Contact – Este un mod de comunicare prin care utilizatorii pot expune o problema, pot solicita informatii sau pot pune o întrebare (pe pagina de Contact) si poate fi completat de utilizator cu informatiile pe care le considera necesare, oferind astfel consimtamantul (acordul) pentru prelucrarea acestora de catre noi in scopul oferirii unui raspuns.

     Datele pe care le trimiteți in urma folosirii opțiunilor de contactare sunt prelucrate în baza interesului nostru legitim de a răspunde solicitării dvs. și / sau de a păstra o evidență a mesajelor voastre, a solicitării de informatii  și a altora similare. Aceste date sunt pastrate pe servere securizate in UE si fi stocate timp de trei ani.

Date tehnice online

 • Site-urile pot colecta automat o serie de informații de tip cookie-uri și informații din traficul de server. Atunci când un utilizator vizitează un site web, sunt comunicate automat o serie de informații tehnice precum adresa IP, ora vizitei, website-ul sursă dacă a fost accesat un link cu trimitere pe site-ul nostru. Bandainamcoent.ro, ca și alte website-uri, înregistrează automat aceste informații ca parte a rutinelor sale de software, pentru rațiuni de securitate (protecție la atacuri software) și pentru a urmări traficul înregistrat pe website și paginile cele mai accesate de către utilizatorii săi, pentru a putea personaliza conținutul afișat.
 • De retinut: cookie-urile nu solicită informații cu caracter personal si nu identifică personal utilizatorii de internet.

Site-ul bandainamcoent.ro colectează în mod automat informații precum IP-ul dispozitivului pe care îl utilizezi, localizarea generală de unde vizitezi site-ul, tipul de browser, istoricul paginilor accesate, sistemul de operare ori dispozitiv mobil de pe care vizualizezi paginile web. Colectarea acestor date este justificata si de interesul nostru legitim de a facilita accesul la continutul site-ului de pe toate tipurile de dispozitive,  pentru a observa și corecta eventualele probleme tehnice pe care le pot avea serverele noaste când livrează conținut către anumite tipuri de dispozitive pentru a  oferi o experiență cât mai facilă de interacțiune.

Cookie-urile care vizează performanța site-ului in sine nu solicita informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. Dupa dorinta dvs. se pot ajusta setările de confidențialitate din browser pentru a bloca toate cookie-urile; cu toate acestea, acest lucru ar putea afecta grav experiența de navigare, deoarece site-ul bandainamcoent.ro ar putea să nu funcționeze corect. Mai multe informatii despre politica de utilizare cookies pe site-ul bandainamcoent.ro gasiti aici.

4. Sunt transferate datele?  Informațiile colectate  pot fi comunicate oricărei companii care face parte din grupul nostru, Bandai Namco Entertainment, în cazul în care considerăm că este în interesul nostru legitim pentru scopuri administrative interne, proceduri de comunicare (de exemplu prin raportari ale sistemelor de management sau evaluare folosite in comun) sau pentru auditarea și monitorizarea proceselor noastre interne. Dacă  orice informații cu caracter personal sunt furnizate unor astfel de entitati terțe aflate in afara SEE, vom lua măsurile adecvate pentru a ne asigura că destinatarul va protejează în mod corespunzător informațiile personale, precum asigurarea în cazul companiilor cu sediul în SUA sau cu sediul în alte țări din afara SEE (inclusiv Japonia), a respectării acordurilor contractuale standard aprobate de Comisia Europeană sau asigurarea că aceștia s-au înscris in programul Privacy Shield.

Bandai Namco Entertainment Romania SRL este operator în înțelesul GDPR, compania care administrează bandainamcoent.ro  iar pentru desfășurarea activității va încheia contracte scrise cu obligații de confidențialitate cu terții furnizorii de produse și servicii, care au statut de împuterniciți conform GDPR, de ex. firma de găzduire a site-ului, furnizorii sistemelor de tehnologie și securitate a informației, companiile ce asigura funcționalitatea site-ului și către alte parți, cum ar fi autoritățile si instituțiile publice, contabilii, auditorii, avocații si alti consultanți externi, a căror activitate presupune necesitatea cunoașterii acestor date și/sau acolo unde legea ne obliga sa facem aceasta dezvăluire sau dacă este în interesul legitim al bandainamcoent.ro pentru dezvoltarea afacerii. 

Accesul la informațiile personale este limitat la acei angajați care trebuie să cunoască informațiile personale și pot include angajații din departamentele de tehnologia informației, securitate, contabilitate, HR, juridic și administrativ, persoane care au obligatii de confidentialitate fata de Bandai Namco Entertainment Romania.

Cu excepția situațiilor detaliate în mod expres mai sus, niciodată nu vom dezvălui, nu vom vinde sau nu vom închiria informațiile personale fără a va notifica și, dacă este cazul, fara a obține consimțământul vostru.

Vom verifica întotdeauna ca orice terțe părți către care dezvăluim informațiile personale sunt supuse obligațiilor de confidențialitate și de securitate în conformitate cu contractele semnate cu acestia și cu legile aplicabile.

 

5. Ce drepturi ai, ca utilizator al bandainamcoent.roPe langa drepturile existente, de la data aplicarii GDPR, beneficiati de drepturi aditionale:

 • Dreptul la informare – art. 13 și 14 GDPR – se pot solicita informații privind activitățile noastre de prelucrare a datelor dvs. personale;
 • Dreptul de acces la date – art 15 GDPR- se poate obține confirmarea daca se prelucrează sau nu date cu carater personal care te privesc, si in caz afirmativ, acces la acele date si alte informații utile.
 • Dreptul la rectificare – art. 16 GDPR – puteti rectifica datele personale inexacte sau  completa;
 • Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") art. 17 GDPR – puteți obtine ștergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevăzute de lege;
 • Dreptul la restricționarea datelor –art 18 GDPR- puteti solicita restricționarea prelucrării in cazul in care contestați exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
 • Dreptul de opoziție art. 21 GDPR– puteți sa va opuneți, in special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim.
 • Dreptul la portabilitatea datelor art. 21 GDPR- puteti primi, in anumite condiții, datele personale pe care ni le-ai furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau poti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
 • Dreptul de a depune plangere – puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; date de contact: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania. +40.318.059.211 / +40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro.
 • Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dvs, il puteti retrage oricand cu mentiunea ca retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, de a-ti exprima punctul de vedere cu privire la aceasta, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. bandainamcoent.ro nu realizeaza astfel de profilari care sa fie urmate de decizii automatizate cu efect juridic sau similar semnificativ pentru persoana vizata. La momentul la care vom realiza astfel de profilari, va vom anunta si vom modifica prezenta politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal.  
Puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitări in scris la sediul nostru din București, Piața Muncii, B-dul Decebal, 25-29, etaj 2, Sector 3,tel: (+40) 21.407.11.40 , fax  (+40) 372 874 250 sau prin e-mail, la:  dp@bandainamcoent.ro . Am numit o persoana responsabila cu protecția datelor cu caracter personal in cadrul companiei noastre care poate fi contactata daca exista nelămuriri cu privire la orice aspect ce tine de protectia datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior mentionate.
 Referitor la solicitări te rugam sa ai in vedere si următoarele aspecte practice:
 • vom încerca sa răspundem in termen de 30 de zile dar putem prelungi acest termen in funcție de complexitatea cererii tale, informându-te despre aceasta;
 • este posibil sa nu iti putem oferi accesul daca acest fapt ar putea intra sub incidenta unor anumite prevederi legale dar te vom informa despre motivul refuzului;
 • in unele cazuri e posibil sa nu putem căuta datele daca identificatorii furnizați in solicitare nu ne pot ajuta sa va identificam ca persoana vizata de operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal. In acest caz va rugam sa reveniti si sa oferiti date concrete si exacte;
 • in cazul multiplelor solicitari fie de la aceeasi persoana fie avand acelasi obiect, prima cerere va fi efectuata in mod gratuit, urmatoarele solicitari vor putea fi solutionate contra unui cost rezonabil, stabilit conform politicii noastre interne, despre care veti fi informat in raspunsul nostru de confirmare a primirii solicitarii voastre.

6. Ce masuri luam pentru asigurarea securitatii datelor? bandainamcoent.ro a luat masurile necesare si rezonabile, din punct de vedere tehnic si administrativ ca sa protejeze datele  personale împotriva pierderii, utilizării incorecte, divulgării, modificării, indisponibilității, accesului neautorizat și distrugerii, precum: controlul accesului fizic la sediul nostru, pregătirea personalului și blocarea fișierelor fizice în dulapurile de depozitare si arhivare, utilizarea de metode criptare, anonimizare, utilizarea unui sistem de parole pentru accesul la sistemele noastre, utilizarea certificatelor de securitate de tip SSL, pentru criptarea datelor in tranzit, etc.

bandainamcoent.ro a luat masurile rezonabile de precautie pentru protejarea confidentialitatii datelor furnizate pe Internet si supravegheaza in mod continuu aceste procese, insa cu toate eforturile depuse este cunoscut faptul ca acesta metoda de comunicare nu este complet sigura, astfel ca nu putem raspunde pentru acest mod de a ne transmite datele personale, insa odata ce le primim folosim procedurile interne stricte privind securitatea datelor. .

In masura in care vor interveni si alte dispoziții legale sau masuri necesare tehnice sau organizatorice necesare scopului de mai sus, ne rezervam dreptul sa modificam politica si practicile noastre de confidențialitate astfel ca va rugam sa revedeți periodic aceasta informare.